English Edition
Dhivehi Edition

ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކަތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިރުދެކުނުން އޮތް ފަރަކަށް، ފަސް މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި “ސީ ޕްރޯ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް” އުރި، ދިޔަވަމުންދާކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޯސްޓް ގާޑް ސްކޮޑްރަނުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ ރޭ ދަންވަރު 02:59 ހާއިރު ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.