English Edition
Dhivehi Edition

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަށް ގޮތްނޭގޭ އަދެޔާ ހިލާފު ކަނދުފަށްޗެއް ލައްވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުދޫ ބޮމާފަނަށް ލަށްގާފައިވާ މި ކަނދުފައްޗަކީ އޮނުން ހަދާފައި ކަމައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ގޮތް ނޭގޭ ސާމުނުތަކެއްވެސް ހުރިކަމަށް އޭއޯ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ފަރާތުން ބުނީ އެ ކަނދުފަތީގައި ކޮންމެވެސް ގައުމެއްގެ ދިދަވެސް ހުރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ އެފްރިކާ ހިސާބުގެ ދިދައެއް ކަމަށެވެ، އަދި އޭގެ ތެރެއިން އިސްތަށިގަނޑެއްވެސް ފެނިފައިވާއިރު ކަދުގެ ތެރޭގައި ލޭ ވެސް ހުރިކަމަށް އެ ފަރާތުންވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advt

Advertisement

މިހާރު މި މައްސަލަ ފުލުހަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ