English Edition
Dhivehi Edition
2 ދުވަސް ކުރިން

ގއ. އަތޮޅު ވިލިނގިލީ ގައި ހުންނަ ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އެ އަތޮޅު ދާންދޫ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ބަންދުކޮށް ދަރިވަރުން ގެއަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

މިއަދު އެސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އެ ސްކޫލްގެ  ދަރިވަރަކު ޕޮޒިޓިވް ވި ކަން އެނގުމާއެކު ސްކޫލުން ވަނީ ބެލެނިވެރިންނަށް އެކަން އަންގައި ދަރިވަރުން ބަލައި ސްކޫލަށް އަންނަން އަންގާފައެވެ.

Advt

Advertisement

އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 12 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ  ދަރިވަރު ޕޮޒިޓިވް ވީ ކަން އެނގިފައިވަނީ ވިލިނގިލީގައި ރެންޑަމް ކޮށް ނެގި ސާމްޕަލް ތަކުގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.