English Edition
Dhivehi Edition

ގއ. އަތޮޅު ވިލިނގިލީ ގައި ހުންނަ ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އެ އަތޮޅު ދާންދޫ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ބަންދުކޮށް ދަރިވަރުން ގެއަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

މިއަދު އެސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު ޕޮޒިޓިވް ވި ކަން އެނގުމާއެކު ސްކޫލުން ވަނީ ބެލެނިވެރިންނަށް އެކަން އަންގައި ދަރިވަރުން ބަލައި ސްކޫލަށް އަންނަން އަންގާފައެވެ.

Advt

Advertisement