ELECTION commission ge agu vahttanulumah Shareef govaalaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 58,487,754confirmed
  • 40,464,377recovered
  • 16,637,043active
  • 1,386,334deaths

Maldives

  • 12,578confirmed
  • 11,559recovered
  • 974active
  • 45deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 ދުވަސް ކުރިން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އަގުވައްޓާލަން ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ޝަރީފު ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އީސީ ގެ އަގުވައްޓާލަން ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށާއި އީސީ ގެ ބަހެއް ނުހޯދާ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަށްތައް ނުފެތުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. “އީސީގެ އަގު ވައްޓާލަން ސާބިތުނުހިފޭ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ. މިހާރަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ބޭފުޅަކު ކީއްވެބާ ވިދާޅުނުވީ އީސީގެ ކަންކަން މިހާރު އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ހާމަނުކުރެއްވީ، ކޮމިޓީއިން އަޅުގަނޑުގެ ކައިރީގައި ބުނި މި ދެންނެވި ވާހަކަ” ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advt

Advertisement

ސިއްރުކޮއްގެން ބޭއްވުނު ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ދެކެވުނު ވާހަކައެއް އެއީ ހަގީގަތަކަށް ހަދައިގެން އެ ކޮމެޓީ ގެ މެމްބަރަކު ކޮމެޓީ ނަމުގައި ވާހަކަދެއްކިދާނެތޯ ވެސް ޝަރީފުވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އީސީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު އަކްރަމް ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އަކްރަމް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

1 ކޮމެންޓް
ބޮލި މުލައް
ނޮވެމްބަރު 22, 2020
ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދަޔާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ޢާއްމުވެފައިވާ ތަނެއްގައި އޮންނާނީ ކޮން އަގެއް