Hulhumalé in feyrunu aiydhabaheh hoadhai, thuhumathu kurevey 2 meehaku hayyaru kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 ހަފްތާ ކުރިން
13 އޭޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގެ މަގުތައް ފުލުހުން މޮނިޓަރކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ހުޅުމާލެ ފްލެޓެއް ކައިރިން ފޭރިގަތް އަންހެނެއްގެ އަތް ދަބަސް ހޯދައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް އަށް ހުށަހެޅުނު ފޭރުމުގެ މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަތް ދަބަސް ހޯދާފައިވަނީ އާންމު ރައްޔިތެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފުލުހުން ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލެ 66 ނަންބަރު ފްލެޓް ކައިރިންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސްއިން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.