Hulhumeedhoo gai hingi haadhisaa eh gai WAMCO ge veshifaara veriyaka anyaa vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 ހަފްތާ ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫގައި މިއަދު ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ވެމްކޯގެ ވެށިފާރަވެރިޔަކަށް އަނިޔާވެ ފަރުވާދޭން ފަށަފިއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް ފަރާތަކުން ‘އޭއޯ ނިއުސް’އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުޅުދޫ ތެރެއިން ކުނި ނަގަމުން ދަނިކޮށް ކުނި ލޮރީގެ މަތީގައި ހުއްޓައި އޭގެ ފަހަތް ލެއްޕި އިރު، އެމީހާގެ ފައި ތާށިވެގެން ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު އޭނާ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާއަށް ހިތަދޫއަށް ވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި އޭނާގެ ދެފައިގެ އިގިލިތަކަށްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައެވެ.

Advt

Advertisement

މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ވެމްކޯއިން ބުނީ އަނިޔާވި ވެށިފާރަވެރިޔާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް ވައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ހާދިސާގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ވެމްކޯއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ