7 meehunnaa eku dhathuru kuri landing craft eh farah araifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 58,487,754confirmed
  • 40,464,377recovered
  • 16,637,043active
  • 1,386,334deaths

Maldives

  • 12,578confirmed
  • 11,559recovered
  • 974active
  • 45deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން
ފަރަށް އެރި "ހެވީ ސްޓާ" ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

މާލެއިން ފުރައިގެން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަށް ދަތުރުކުރި ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނީ ހަތް މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި 140 ފޫޓުގެ “ހެވީ ސްޓާ” ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް، ށ. ނިލަންދޫ ފަރަށް އަރައި ދިޔަވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓް ގާޑް ސްކޮޑްރަން އިން ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އަދި މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި ވަނީ ރޭ މެންދަމު 01:15 ހާއިރު ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީފުން ހާމަކުރެއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)