Male gai anekkaaves alifaanuge haadhisaa eh - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

މާލޭގައި  އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން ޙަރަކާތް ތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ  ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…

Advt

Advertisement