English Edition
Dhivehi Edition

ހުޅުމާލެ އަމީން އެވެނިއު ކައިރީގައި ހުރި ގެއެއްގެ ޓެރަހުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ އަމިން އެވެނިއު ކައިރީގައި ހުރި ގެއެއްގެ ޓެރަސްގަައި ޓިނުން ހަދާފައިވާ ތަނެއްގައި ކަމަށެވެ.

ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ ހެނދުނު 8:39 ހާއިރު ކަމަށްވެސް މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ

މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލެއްވެސް އަދި ނުލިބެއެވެ.