Corruption ge thuhumathugai Rio ge governor suspend kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން
ރިއޯ ޑީ ޖެނޭރޯގެ ގަވަރުނަރު ވިލްސަން ވިޓްޒެލް. --ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މެޑިކަލް ސަޕްލައިސް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޓަކުން ރިއޯ ޑީ ޖެނޭރޯގެ ގަވަރުނަރު ވިލްސަން ވިޓްޒެލް ވަގުތީގޮތުން މަގާމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން، 180 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވިޓްޒެލް ސަސްޕެންޑްކުރަން ކޯޓުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އޭނާ ބުނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާތީވެ، އަދުލް އިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގައި ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާ ނުކުޅެދިފައިވާކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އަދި ޕްރޮސެކިއުޓާ އަކީ ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނަރޯއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތަކަށްވުމުން ވިޓްޒެލްގެ ހެލްތު ސެކްރެޓަރީ މަގާމުގައި ކުރީން ހުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ ދޮގު ހެކީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް ވެސް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ.

ވިޓްޒެލްއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާގައި ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ހިންގާ ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ވަނީ އޭނާއާ ގުޅުންހުރި އެތައް ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ 83 ތަނެއް ރެއިޑްކޮށް، މިހާތަނަށް ނުވަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް ޕްރޮސެކިއުޓާ ވިދާޅުވިއެވެ.