English Edition
Dhivehi Edition
5 މަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ޖަލު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލޭ ޖަލުން ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ސަރވިސްގެ ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ފުރުވާލެވެންދެން ބައިތިއްބާފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ފަސް ބިދޭސީއަކާއި، ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޤައިދީއަކު ކޮވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް އެ ވައިރަސް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަލަށް ގެނެވުނު ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 10 އޮފިސަރުންނާއި، 02 ނަރުހުންގެ އިތުރުން 19 ޑިޓެިނީންނާއި 91 ޤައިދީގެ ސާމްޕަލް ނެގިފައިވާ ކަމަށް އެ ސަރވިސް އިން ބުނެއެވެ.

ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނީ މި ޙާލަތާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޖަލުތަކުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ.