Israel ge jaleh gai huri Palestine ge qaidee eh Covid-19 ah positive vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން
އިޒްރޭލްގެ އޮފާ ޖަލު. --ފޮޓޯ: ކްރިސްޓޮފާ މިޝޭލް

އިޒްރޭލުގެ ޖަލެއްގައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީއަކު ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ޕްރިޒަނާ ސޮސައިޓީ (ޕީޕީއެސް) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީންގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންޖީއޯއެއް ކަމަށްވާ ޕީޕީއެސް އިން ބުނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ ހުޅަނގު ރާމަﷲގެ އޮފާ ޖަލުގައި ހުރި އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ނާއިމް އަބޫ ތުރްކީ ކިޔާ ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީއެއް ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އަދި އަބޫ ތުރްކީ އަކީ މީގެ ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަސްކުރީން ހުޅަނގުގެ އައްސޭރި ހިބްރޯނުން ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި ހަތަރުވަނަ ފަރާތް ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން، އެ ގައުމު ޖަލުތަކުން މިނިވަންކުރި ދެ ގައިދީއަކުވެސް ވަރަށް ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ވެއެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 19 މިލިއަނަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާއިރު، 7 ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ފަލަސްތީނުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 13،398 އަށް އަރާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ މިހުންގެ އަދަދަކީ 91 އެވެ.