COVID-19: Raajje ai ithuru fathuruveriyaku positive vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 28,946,628confirmed
  • 20,813,150recovered
  • 7,208,868active
  • 924,610deaths

Maldives

  • 9,052confirmed
  • 7,055recovered
  • 1,960active
  • 32deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 މަސް ކުރިން
ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ބޯޓުން ފައިބަނީ - ފޮޓޯ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެ އައި އިތުރު ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

މިރޭ ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު، ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤު ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އޮބްލޫ ސަން ރިސޯޓަށް އައި ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ އާއިލާ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ މިހާރު ހުރީ އެ ރިސޯޓްގައި ކަމަށާއި، އޭނާ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ރާއްޖެއިން ފުރުމަށްޓަކައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމުން ކަމަށްވެސް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުވެސް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިއަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ފުރަބަންދުކޮށް ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު، ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު 1،769 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާއިން އައި ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެ ދެ ޤައުމަކީ ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް-19 އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދެ ޤައުމެވެ.