Fuvahmula city in meehaku covid-19 ah positive vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކުން ޕޮޒިޓިވި މީހާއަކީ މާލެއިން އެ ރަށަށް ގޮސް ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހެކެވެ.

Advt

Advertisement

ތަފްސީލް އަންނަނީ…..