School thah dhe hafthaa ah bandhu kuruma ninmaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން  މާލޭ ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް ދެ ހަފުތާއަށް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އީދު ބަންދާއި،މިޑް ޓާމް ބަންދަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ތާރީހަކީ މި މަހު ނުވަ ވަނަ ދުވަސް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށް ފަހު އެޗްޕީއޭގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައިވެސް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advt

Advertisement

އިތުރަށް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބަންދު ދެ ހަފުތާ އަށް ފަހު ބަލި ފެތުރޭ ގޮތް ބަލައި އެ ނިންމުން އަލުން މުރާޖާ ކުރާނެ ކަމަށާއި ސްކޫލަށް ހާޒިރު ނުވިޔަސް އޮންލައިންކޮށް ފިލާވަޅުތައް ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށެވެ.

Image

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ސްކޫލްތައް ހުޅުވާފައިވާއިރު މާލޭ ސިޓީ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ވަނީ ހުރިހާ ގްރޭޑަކަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާފަ އެވެ.