Rayange hat trick akaa eku Amigos molhu vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

މީދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުގައި އެފްސީ އަމިގޯސް އާއި އެފްސީ ކިއުކަމްބާރ ބައްދަލުކުރި މެޗު އަމިގޯސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު އަމިގޯސް އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 5 ލަނޑު 2 ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި އަމިގޯސް އިން މެޗުގެ ލީޑް ނަގާފައިވާއިރު މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގައި ކިއުކަމްބާރ އިން ވަނީ ކުޅުން ރަގަޅު ކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. މި މެޗުގައި އަމިގޯސް އިން ޖެހި 04 ލަނޑު އެ ޓީމްގެ ރަޔަން ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު ގުސެއްޔު ވެސް ވަނީ އެ ޓީމަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. ކިއުކަމްބާރ އިން މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލް އެ ޓީމުގެ ޝިމާން(ކައްލޭ) ކާމިޔާބު ކޮށްދިންއިރު އެ ޓީމްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޭ އެވެ.

Advt

Advertisement

އިއްޔެގެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ  އަމިގޯސް އަށް 04 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ރަޔަން އެވެ.

މިއަދު ކުޅޭ މި މުބާރާތުގެ 7 ވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެފްސީ ބަސްޕާކާއި ކްލަސްޓާރ އެފްސީއެވެ.