Covid-19: Fuluhunge Forensic Teamun 10000 Test hadhaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 28,946,628confirmed
  • 20,813,150recovered
  • 7,208,868active
  • 924,610deaths

Maldives

  • 9,052confirmed
  • 7,055recovered
  • 1,960active
  • 32deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 މަސް ކުރިން

ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުން ކޮވިޑް-19 ހުރިތޯ ބެލުމަށް ހެދި ޓެސްޓްގެ އަދަދު 10،000 އަރައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއަދާ ހަމައަށް ފުލުހުންގެ ފޮރިންސިކް ޓީމުން ކޮވިޑް-19 އަށް 10،000 ޓެސްޓު ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

10000 ޓެސްޓު ހެދުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ފޮޓޯއާއި އެކު ސީޕީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި 100 ކޭސްވޯކުން ފަށައިގެން ހަފްތާއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 1000 ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހަދަމުން އަންނަ އައުން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާ ޓެސްޓު ހެދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފޮރެންސިކް ޓީމަށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފުލުހުންގެ އިތުރުން އައިޖީއެމް އެޗާއި އޭޑީކޭގައިވެސް ދަނީ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ހަދަމުންނެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން މިހާތަނަށް 50،000 ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ކުރެވުނު ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއާއެކު ޖީން އެކްސްޕާޓް މެޝިންގެ އެހީއާއެކު ރާއްޖޭގެ އިތުރު 7 ސަރަޙައްދެއްގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުން މިހާރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.