Hithaadhoo in Home quarantine gai huri meehaku covid-19 ah positive vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 މަސް ކުރިން

ބ. ހިތާދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ހިތާދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާއަކީ މިމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ރަށަށް ގޮސް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހެކެވެ. އެމީހާގެ ސާމްޕަލް މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ނަގާފައިވާއިރު، މިއަދު ނަތީޖާ ލިބުނު އިރު ކޮވިޑްއަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މިއީ އެ ރަށުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ.

Advt

Advertisement

ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއެކު އެއް ގެއެއްގައި އިތުރު ފަސް މީހަކު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބިއިރު އެމީހާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުންވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ކޮވިޑް ފެތުރެމުން އަންނަ އިރު މިހާތަނަށް މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން 15 މީހަކުވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.