HSBC ge dormant account thakugai huri faisaa thakaa havaalu nuvaanama MMA ah fonuvanee - AO News HSBC ge dormant account thakugai huri faisaa thakaa havaalu nuvaanama MMA ah fonuvanee

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
އެޗްއެސްބީސީ ހުންނަ އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު - ފޮޓޯ: ވީނިއުސް
އެޗްއެސްބީސީގެ ޑޯމަންޓް އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާތަކާ ހަވާލުނުވާނަމަ އެމްއެމްއޭ އަށް ފޮނުވަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން

ހޮންގ ކޮންގ އެންޑް ޝެންހާއި ބޭންކިންގ ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްއެސްބީސީ) ބޭންކްގެ ޑޯމަންޓް އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާތަކާއި ހަވާލުނުވާނަމަ، އެ ފައިސާތައް ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އެޗްއެސްބީސީން ބުނެފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އެޗްއެސްބީސީން ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެކައުންޓަކުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ، ނުވަތަ ބޭންކަށް ލިޔުމަކުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އަންގައިފައިނުވާތާ،
ފަސް އަހަރުދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓަކީ “ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް” އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ އެކައުންޓެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެޗްއެސްބީސީ މާލޭ ބްރާންޗުގައި ޑޯމަންޓް އެކައުންޓެއް އޮތް ކަސްޓަމަރެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ފަރާތަކުން، ބޭންކާއި އެކަން ހިއްސާކުރުމަށްވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެޗްއެސްބީސީން ބުނީ ޑޯމަންޓް އެކައުންޓްގެ ތަފުސީލު، އެ ކަސްޓަމަރަކު އެންމެ ފަހުން ބޭންކަށް ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ވަކިން ފޮނުވާފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ބޭންކުން ވަނީ ޑޯމަންޓް އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ނަންތައްވެސް އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް ހުރި 19 ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިއްޔެއިން ފެށިގެން 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއާ ހަވާލުނުވާނަމަ، އެ ފައިސާއެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމްއެމްއޭ އަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށްވެސް އެ ނޯޓިސްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޑޯމަންޓް އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާތަކާއި ހަވާލުވުމަށް ބޭންކަށް ގުޅާނީ އާދިއްތަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ދެމެދު، 09:00 އިން 14:00 އަށެވެ.