AO Roadhaigebadhige: Foni Folhi - AO News AO Roadhaigebadhige: Foni Folhi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ފޮނި ފޮޅި
އޭއޯ ރޯދައިގެބަދިގެ: ފޮނި ފޮޅި
3 ހަފްތާ ކުރިން

“އޭއޯ ރޯދައިގެބަދިގެ” މި ސެގްމެންޓްގައި މިއަދު ގެނެސް ދެނީ ފޮނި އެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތުގެ ރެސިޕީއެވެ. ރޯދަ ވީއްލާގަޑީގައި ކާލަން މީރު އަދި އެހާފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ މި ފޮނި ފޮޅިއަކީ ތިއެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ރެސިޕީއެއް ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

Advt

Advertisement

ބޭނުންވާތަކެތި:

5 ބިސް

1 ސަމްސާ ފުށް

1 ސަމްސާ ކާށި ކިރު

ބައިޖޯޑު ގެރިކިރު

1 ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ބޭނުން ކުލައެއް (ފުޑްކަލާ)

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް: 

ތަށްޓަކަށް 5 ބިސް އެޅުމަށްފަހު ހޭންޑް މިކްސަރުން ގިރާލާށެވެ. ދެން ގެރިކިރު އަދި ފުށް ސަމްސާވެސް އަޅާފައި ގިރާލާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކާށިކިރު، ވެނީލާ އެސެންސް އަދި ކުލަ އަޅާފައި ގިރާލާށެވެ. ދެން ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާފައި ހޫނުވެލީމާ ތެޔޮފޮދެއް ހާކާފައި ތުނިކޮށް ފޮޅި އަޅާފައި ރޯފިލަން ފެށީމަ ދޭފަތުން ރޯލެއްގޮތަށް އޮޅާލާށެވެ. ތައްޔާރުކުރި ފުށް ހުސްވަންދެން މިގޮތަށް ފޮޅިއަޅަމުންދާށެވެ.