English Edition
Dhivehi Edition

 

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން ރޯދަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން 27 ރަމަޟާން 1441 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ޖެހުމާއި ހަމަޔަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ޒަކާތުގެ ފައިސާ އޮންލައިން ކޮށް ޖަމާކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބީ.އެމް.އެލް އެކައުންޓަށެވެ. އެކައުންޓް ގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އެކައުންޓް ނަންބަރ: 7708700341004

އެކައުންޓް ނަން: 1277-Kharadhu 2

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ މީހަކަށް 2.4 ކިލޯގެ ގޮވާމުގެ މިންވަރެވެ. ޒަކާތް ނެރޭނީ އެބަޔަކު އަހަރުތެރޭގައި އާންމުކޮށް ކައި އުޅުނު ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން 2.4 ކިލޯގެ މިންވަރެވެ. ނުވަތަ އެ ޢަދަދަށްވާ އަގެވެ.

އައްޑޫސިޓީގައި އާދައިގެ ހަނޑުލުންނަމަ ދައްކަން ޖެހޭނީ 12 ރުފިޔާއެވެ. ތައިލެންޑްގެ ހުދު ހަނޑުލުންނަމަ 31 ރުފިޔާ ދައްކާއިރު ބާސްމަތި މޮޅު ހަނޑުލުންނަމަ ދައްކަން ޖެހޭނީ މީހަކަށް 55 ރުފިޔާއެވެ. ރަތް ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް 62 ރުފިޔާ ދައްކާއިރު އާދައިގެ ފުށުންނަމަ މީހަކަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ 9 ރުފިޔާއެވެ.

 

 

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރި ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް އެ މީހަކު ހިމެނޭ އަވަށެއްގެ ވައިބަރ ނަންބަރަށް ފޮނުވާއިރު ސްލިޕްގެ ރިމާކްސް ގައި ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދެއްކެވި މީހުންގެ އަދަދާއި، ރޭޓް އަދި ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ލިއުއްވުމަށް ކައުންސިލުންވަނީ އެދި ވަޑައިގެންފައެވެ.

އަވަށް އަވަށުގެ ވައިބަރ ނަމްބަރުތައް :

#އަވަށްވައިބަރ ނަންބަރ
1ހިތަދޫ އަވަށް9494495
2މަރަދޫ އަވަށް7900621
3މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށް7651634
4ފޭދޫ އަވަށް7902809
5ހުޅޫދޫ އަވަށް7938600
6މީދޫ އަވަށް7842725