English Edition
Dhivehi Edition

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ޓެސްޓް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލެއް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

“ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް އުފަލާއެކު ހާމަކުރަން،” އިމްރާން ޚާންގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒާ އޮން ހެލްތު ޑރ. ޒަފަރް މިރްޒާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައިވެއެވެ.

Advt

Advertisement

ކޮރޯނާވައިރަހަށް އިމްރާން ޚާން ޓެސްޓްކުރީ މީގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފިލަންތްރޮޕިސްޓެއް ކަމަށްވާ ފައިސަލް އެދްހީ އާ ބައްދަލު ކުރެއްވި ފަހުންނެވެ. އެދްހީ ވަނީ މި ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ބަލާއާފާތެއްގެ ގޮތުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ސިފަކުރާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕާކިސްތާނުން ވެސް މިހާތަނަށް 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 212 މީހުން ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ.