English Edition
Dhivehi Edition
މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނު ބިދޭސީ މީހާ

މ. އޯޑިއޯން ކައިރި މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީމީހާ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް މިރޭ ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިމީހާ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހޮސްލިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

Advt

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 50 އަހަރުގެ އެ ފިރިހެން މީހާ ވެއްޓިފައި އޮތީ އަސަރީ ގޯޅި އާއި މަޖީދީ މަގު ކަންމައްޗަށް ކަމަށާއި އޭނާ ވެއްޓިފައި އޮއްވައި ފެނުނީ މާލެތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދިޔަ ފުލުހުންނަށްކަމަށެވެ. މިމީހާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެންއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ އޭނާ ވެއްޓުމުގެ ކުރިން މޭމައްޗަށް ތަދުވާތީ އުޅުނުކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ދަނީ ބިދޭސީންވެސް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދު އެކަނިވެސް މާލެއިން 16 ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.