Addu city gama rey gadu erun manaa kohfi - AO News Addu city gama rey gadu erun manaa kohfi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމަށް ރޭގަނޑު އެރުން މަނާކޮށްފި
4 ދުވަސް ކުރިން

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އަޅަމުންދާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އައްޑޫ ސިޓީ ގަމަށް އަރާފައިބާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ގަމަށް އަރާފައިބާ އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލުތައް ހާމަކުރައްވަމުން މިއަދު އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން ގަމަށް އަރާފައިބޭނެ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 06:00 އަކުން ފެށިގެން ހަވީރު 06:00 އަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޭގަނޑު ފުރުމަށް ފްލައިޓް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާނަމަ ޗެކިން ފެށުމުގެ 30 މިނިޓްކުރިން ހުޅުވާނެކަމށާއި ފްލައިޓްފުރާތާ 30 މިނިޓްފަހުން ބަންދުވާނެކަމަށްވެސް އެ އިއުލާނުގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ކެފޭތައް ރޭގަނޑު ބަންދުކުރާ ގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާއިރު އައްޑޫގައި ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ.

1 ކޮމެންޓް

ައަފިރިން މާޗް 26, 2020

އައްޑޫ ބަންދު ކޮއްލާވީނީ،