Prince Charles corona vairahah positive vejje - AO News Prince Charles corona vairahah positive vejje

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
5 ދުވަސް ކުރިން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީ އެލިޒަބެތު ދެވަނައިގެ ދަރިކަލުން، އަދި އެގައުމުގެ ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރުގެ ޗާލްސް ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމަތްތައް ފެނުނު ނަމަވެސް ހުންނެވީ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ކަމަށް ކްލަރެންސް ހައުސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ޗާލްސްގެ އަނބިކަނބަލުން ކެމިލާ ޕާކަރ ބޯލްސްވެސް މިހާރު ވައިރަހަށް ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްކަމަށް ގަނޑުވަރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވިކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެއެވެ.

ޗާލްސްގެ ޓެސްޓް ހަދާފައި ވަނީ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް އިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކްލޭރެންސް ހައުސްއިން ބުނީ ޗާލްސް އާއި އަނބިކަނބަލުން ކެމިލާ މިހާރު ތިއްބެވީ ސްކޮޓްލޭންޑުގައި ހުންނަ ބަލްމޯރަލް ގަނޑުވަރުގައި އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ޗާލްސްއަށް ވައިރަސް ޖެހުނު ގޮތެއް އަދި ޔަގީންކުރަން ނޭނގޭކަމަށް ބުނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8،077 އަށް އަރައިފަ އެވެ. އެ ގައުމުން ވަނީ 422 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.