65 aharun matheege meehunge mauloomaathu hissaa kuran edhijje - AO News 65 aharun matheege meehunge mauloomaathu hissaa kuran edhijje

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
2019 އައްޑޫގައި ބޭއްވި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން/ފޮޓޯއޭއޯނިއުސް
65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރަން އެދިއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން  ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއިން އެދިއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަންމުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި އެތައް  ބަޔަކު މިބަލީގައި ފަނާވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާއިރު މިމަސައްކަތުގެ ދަށުން

އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އޮންލައިންކޮށް ފޮނުވާލެވޭ  ގޫގުލް ފޯމެއް  ފުރުމަށް ޢާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

އެ ފޯމުގައި އެމީހަކު މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހާއި،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތާއި، އެއްވެސް ކަހަލަ ބައްޔެއް ހުންނަ ނަމަ އެ މައުލޫމާތާއި އެމީހަކު ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެ ހުރި ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު  ޙިއްސާކުރަން އެދިފައިވެ އެވެ.

ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް 19 ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ އިރު މިހާތަނަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ސިއްޙީ މައްސަލަތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މިބަލީގައި ބޮޑުވަރުވާކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ. ރާއްޖޭގައި އަދި ދިވެއްސަކަށް މިބަލި ޖެހިފައިވާ ކަން ހޯދިފައި ނެތްނަމަވެސް 13 ފަތުރު ވެރިއަކު މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާގުޅިގެން ރާއްޖެއިންދަނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް ގާއިމް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެކަކުގެ ގައިން އަނެކަކުގެ ގަޔަށް ފަސޭހައިން ފެތުރޭ މި ނުރައްކާތެރި ބަލި ރާއްޖެއަށްވެސް ފެތުރިދާނެ ކަމަށްބަލާ އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހަރުދަނާ ޤަވާއިދުތަކެއް ދަނީ ތަންފީޒު ކުރަމުން ނެވެ.