Jumhooree maidhaanugai goih neyngey fotteh! - AO News Jumhooree maidhaanugai goih neyngey fotteh!

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ގޮތް ނޭނގޭ ފޮށްޓެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ގޮތްނޭނގޭ ފޮށްޓެއް ފެނިގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ މި ސަރަހައްދަކީ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވާ ސަރަހައްދެއް ކަމުން މިފަދަ އެއްޗެއް ފެނުމުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާން ކައިރިން ފެނިފައި ވަނީ ރަތް ކުލައިގެ ގޮތް ނޭނގޭ ފޮއްޓެކެވެ. އެ ފޮށި އޮތީ އެތަނުގައި ހުރި ޑަސްބިނެއް ކައިރީގައި އެވެ. މި ސަރަހައްދު ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ މިފަދަ ތަކެތި ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ސަލާމަތީގޮތުން ސިފައިން ބޭނުންކުރާ ގެއާރ ބޭނުންކޮށްގެން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…

1 ކޮމެންޓް

Ehkala rah kulaige foshi މާޗް 11, 2020

Bala mashakee mee tourist eh bondu dhidha balaa Lan aihsa meenee Mashah Hama ethanah nudhevenee tha 🤦🤦 Ma dhen rah veema Hama thivarakah racist vaanee dhen 😂