India in covid-19 ah positive vi meehunge adhadhu 21 hah araifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 32,101,060confirmed
  • 23,682,042recovered
  • 7,436,998active
  • 982,020deaths

Maldives

  • 9,885confirmed
  • 8,530recovered
  • 1,315active
  • 34deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން

އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާއިން ކޮވިޑް-19 ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު 21 ހަށް އަރައިފިއެވެ.

އިންޑިޔާއިން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު އިތުރުވެފައި މިވަނީ އިޓަލީއިން އެ ޤައުމަށް މިއަދު ދިޔަ 15 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މި 15 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެކެވެ. ބާކީ ތިބީ އިޓަލީގެ މީހުންނެވެ.

އިޓަލީން ދިޔަ އެންމެންވެސް އިންޑިޔާގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާކަމަށް އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާއިރު މި މީހުން ފެނިފައި ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ކޮން ސިޓީއަކުން ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އިންޑިޔާގެ އޮފިޝަލުން ބުނީ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއޯ ޓިބެޓް ޕޮލިސް ފޯސް އިން ކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާ އަކީ ދިވެހީން އެންމެ ގިނައިން ދާ އެއް ޤައުމެވެ. ބޭސް ފަރުވާއަށާއި މަތީތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ އިތުރުން އިންޑިޔާގައި ވަޒަންވެރިވެގެންވެސް އެތައް ދިވެހީންނެއް އެ ޤައުމުގައި ތިބެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ވެކްސިނެއް އުފެއްދިފައި ނުވާއިރުން ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންނެވެ.