Hulhumeedhoo gai kuriya gendhiya advance cake course ninmumuge rasmiyyaathu baavaifi - AO News Hulhumeedhoo gai kuriya gendhiya advance cake course ninmumuge rasmiyyaathu baavaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ހުޅުމީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭކު ކޯސް ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އައްޑޫ ސީޓީ ހުޅުމީދޫ ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޑްވާންސް ކޭކު ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

އިއްޔެ ހަވީރު ހުޅުދޫ ކަނބަލުންގެ ޕާކުގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޭކު ކޯހުގެ ބައިވެރިންނާއި ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރ މަރްޔަމް ޝަޒްލީންއެވެ. 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގެންދިޔަ މި ކޯހުގައި ޖުމްލަ 09 ބައިވެރިން ވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިންނާއި މުހާތަބުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުން މި ހަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނާ ޝަޒްލީން ވަނީ މި ކޯހުން ދަސްވި މަސައްކަތުގެ ފައިދާ އެންމެ ރަގަޅު ގޮތުގައި ހިފާ ދަސްވި މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ،

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއިން މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރުމަހު ހިތަދޫ އަދި ފޭދޫގައިވެސް އެޑްވާންސް ކޭކު ކޯސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު މި ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޭކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޑަޔާ ކޭކު އިންނެވެ.