Virus jehigen Thailand in furathama faharah meehaku maruvehje - AO News Virus jehigen Thailand in furathama faharah meehaku maruvehje

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ވައިރަސް ޖެހިގެން ތައިލެންޑުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ
1 މަސް ކުރިން

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

Advt

Advertisement

ތައިލެންޑްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެޤައުމުން ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވީ 35 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ 35 އަހަރުގެ އެ މީހާ މަރުވީ އެތެރެހަށީގެ ގުނަވަންތައް ފެއިލް ވެގެން ކަމަށެވެ.

ތައިލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 42 މީހަކަށް ފަރުވާދޭން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

ތައިލެންޑުގެ އޮފިޝަލުން ބުނީ އެ ޤައުމުން މަރުވި މީހާއަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އައުމަށްފަހު ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ހާލު ސީރިޔަސް ވާން ފެށީކަމަށް އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި މިހެން ދިމާވީ އޭނާއަށް ކުރިން ދިމާވެފައި ހުރި ސިއްހީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

ތައިލެންޑުން ވައިރަސް ޖެހިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަރުވި މީހާއަކީ އެ ޤައުމުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާއަށް ވައިރަސް ޖެހުނީ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގައިންނެވެ. ތައިލެންޑުގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހެއްގެ ހާލު މިހާރުވެސް ސީރިޔަސް ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ތައިލެންޑުގައި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 30 މީހުން ފަރުވާއަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައި ވާއިރު މިހާރު އެ ޤައުމުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނީ 11 މީހަކަށެވެ.