Addu cityge flat thakuge ehbas vumugai soi kurumah muhulathe dheefi - AO News Addu cityge flat thakuge ehbas vumugai soi kurumah muhulathe dheefi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
އައްޑޫސިޓީގެ ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް މުހުލަތެއްދީފި
1 މަސް ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށާއި ހުޅުދޫ އަވަށުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް މުހުލަތެއް ދީފިއެވެ.

Advt

Advertisement

މިއަދުއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ހިތަދޫ އާއި ހުޅުދޫގައި އެޅި ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ހަވާލުނުކޮށްހުރި ފްލެޓުތައް އޭގެ ހައްގުވެރި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އަވަހަކަށް ހަވާލުކޮށް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ފްލެޓު ލިބިފައިވާ އަދި މިހާތަނަށް ފްލެޓު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް، ސޮއިކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 15 މާޗް 2020 ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް އެ އިއުލާނުގައިވެއެވެ.މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ބުނީ 15 މާޗްގެ ކުރިން އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއި ނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފްލެޓުތައް ކެންސަލްކޮށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުން އުނިކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުދޫގައި  48 ފްލެޓް އިމާރާތްކޮށްފައިވާއިރު ހިތަދޫގައި އިމާރާތް ކުރީ 264 ފްލެޓެވެ. އައްޑޫގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި 19،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭއެވެ،