Virus jehigen iyye ekanives 150 meehun maruvi - AO News Virus jehigen iyye ekanives 150 meehun maruvi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
  • ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަން އިން ބާއްވަނީ
1,118,245 CONFIRMED
229,217 RECOVERED
829,808 ACTIVE
59,220 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-04 10:50
ވައިރަސް ޖެހިގެން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 150 މީހުން މަރުވި
1 މަސް ކުރިން

ހަލުވިކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 150 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

Advt

Advertisement

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ޗައިނާގެ ހުބޭއި ޕްރޮވިންސުން ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގެ 26 ޤައުމަކުން ފެނިފައިވާއިރު ޗައިނާއިން ބޭރުން ވަނީ މިހާތަނަށް 27 މީހުން މަރުވެފައި އެވެ. މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން 2،619 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި އެވެ.

އިއްޔެ އެކަނިވެސް 409 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. ޗައިނާ ފިޔަވައި ދެން އެންމެ ބޮޑަށް މި ބަލި ފެތުރެމުން އަންނަނީ ދެކުނު ކޮރެއާގައި އެވެ. އެގޮތުން އެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން 763 މީހުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާ ފިޔަވައި ދެން އެންމެ ގިނައިން ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހުން މަރުވެފައި ވަނީ އީރާނުންނެވެ. އެޤައުމުން 8 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ދެކުނު ކޮރެއާއިން ވަނީ 7 މީހަކު މަރުވެފައެވެ. ޖަޕާނުން 4 މީހަކު ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވިއިރު އިޓަލީއިން 3 މީހުން، ހޮންގްކޮންގް އިން 2 މީހުން މަރުވެފައި ވެއެވެ. އަދި ފްރާންސް،ފިލިޕީންސް، ޓައިވާން ކޮންމެ ޤައުމަކުން އެކަކު ވަނީ މަރުވެފައި އެވެ.