Lanka gai dhin bomuge hamalaayaa gulhigen 04 dhivehssaku hayyarukohfi - AO News Lanka gai dhin bomuge hamalaayaa gulhigen 04 dhivehssaku hayyarukohfi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ލަންކާގައި ތިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން

“އީސްޓާ ސަންޑޭ” އާއި ދިމާކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އޭޕްރިލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިންގެ ހަތަރު މީހަކުވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް، ލަންކާގެ ނޫސްތައް ބުނެފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 216 މީހުން ކަމަށެވެ. މި ގޮތުން ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން 153 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ދިވެހިންވެސް ހިމެނޭކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުންވަނީ ބުނެފައެވެ، އިންޓަޕޮލް އާއި ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި) އަދި އޮސްޓްރޭލިއަން ފެޑެރަލް ޕޮލިސް އާއި ގުޅިގެން މި ހާދިސާގެ ތަހުޤީގު ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާއިރު މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން 06 އަންހެނުންވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އެޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ކޮލަމްބޯގެ ތިން ފައްޅިއަކާއި ލަގްޒަރީ ހޮޓާތަކަށް އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަނީ ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) އިން ކަމަށެވެ. އެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ ވަނީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ވެސް އުފުލައިފަ އެވެ.ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 258 މީހުން މަރުވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީ 45 މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.