2019 vana aharu mudhalu zakathuge gothugai dhekki adhadhu vanee ithuru vefai - AO News 2019 vana aharu mudhalu zakathuge gothugai dhekki adhadhu vanee ithuru vefai

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
2019 ވަނަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި އަދަދުވަނީ އިތުރުވެފައި:މީރާ
2 މަސް ކުރިން

2019 ވަނަ އަހަރު މުދަލުގެ ޒަކާތް ދެއްކި އަދަދު އިތުރުކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

މީރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި އަދަދު ވަނީ 4.2 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. ކުރިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަންނަމުން އައި މުދަލު ޒަކާތް 2016 ވަނަ އަހަރު ވަނީ މީރާ އިން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީރާއިން ހާމަކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 69 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި 7,468 ޑޮލަރު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. މީރާއަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކަނިވެސް ވަނީ މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 5.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ.

މީރާގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް ލިބިފައި ވަނީ 66 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި 5,554 ޑޮލަރެވެ.