'Madiseela' Program gai dhehkee Qaanoonaa hilaafu vaahaka thakeh noon - AO News 'Madiseela' Program gai dhehkee Qaanoonaa hilaafu vaahaka thakeh noon

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
‘މަޑިސީލަ’ ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ނޫން:ބްރޯޑްކޮމް
2 މަސް ކުރިން

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އިޒްމިއާ ޒާހިރާ ގުޅުވައިގެން ޗެނަލް 13 އިން ގެނެސްދޭ ‘މަޑިސީލަ’ ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ދިޔަ އޮކްޓޯބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މަޑިސީލަ ޕްރޮގްރާމްގައި އިޒްމިއާ ފިރިހެން ނޫސްވެރިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އިޒްމިއާ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރި ފަހުން، އޭނާ އަންގައިގެން ފިރިހެން ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކޮށް، އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއްވަނީ ކޮށްފައެވެ.

މި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އެ ޕްރޮގްރާމް ދެއްކީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބްރޯޑްކޮމް އިން ބުނީ މަޑިސީލަ ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.