Moodhah vetti, karugai kanvaaru olhigen meehaku maru vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 20,023,016confirmed
  • 12,897,813recovered
  • 6,391,230active
  • 733,973deaths

Maldives

  • 5,041confirmed
  • 2,804recovered
  • 2,218active
  • 19deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން
ށ. ފުނަދޫ - ފޮޓޯ: ޑޮކްޓަރ އެމްވީ

ށ. ފުނަދޫގައި މޫދަށް ވެއްޓި، ކަރުގައި ކަންވާރު އޮޅިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ރަށު ޑިންގީއެއްގައި މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަހެއް ގަނެގެން މޫދަށް ވެއްޓި، ކަރުގައި ކަންވާރު އޮޅިގެން މީހަކު ނިޔާވެފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިއަދު ހެނދުނު 11:26 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި، އެމީހާ ފުނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހާ މޫދަށް ވެއްޓިފައި ވަނިކޮށް ފެނިފައި ވަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި އުޅުނު ދޯންޏަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހާ މަސްވެރިކަމަށ ގޮސްފައިވަނީ ޑިންގީއެއްގައި އެކަނި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މިހާރު އެމައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.