އިންޑިޔާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
2 ދުވަސް ކުރިން
ޝާން މުޙައްމަދު

އަވައްޓެރި އިންޑިޔާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ފ. ނިލަންދޫ / ރާހި ފާތިމަތު އަހުމަދަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ކޮލެޖު ސަރަހައްދުގައެވެ. މި ސަރަހައްދަކީ ދިވެހީން ބޭސްފަރުވާއަށް ވަރަށްގިނައިން ގޮސްއުޅޭ ސަރަހައްދެކެވެ.

Advt

Advertisement

މެޑިކަލް ކޮލެޖް ސަރަހައްދުގައި ހިންގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ކަނާތު ފައި ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި ވަނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި އައިކާރެއް އަނިޔާވި އަންހެން މީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މި ހާދިސާގައި ކާރު ދުއްވި މީހާ  ފިލާފައިވާއިރު އިންޑިއާ ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.