India gai hingi accidenteh gai dhivehsakah aniyaa vejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 11,087,439confirmed
  • 6,212,404recovered
  • 4,348,619active
  • 526,416deaths

Maldives

  • 2,410confirmed
  • 1,976recovered
  • 419active
  • 10deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން

އަވައްޓެރި އިންޑިޔާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ފ. ނިލަންދޫ / ރާހި ފާތިމަތު އަހުމަދަށެވެ.

Advt

Advertisement

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ކޮލެޖު ސަރަހައްދުގައެވެ. މި ސަރަހައްދަކީ ދިވެހީން ބޭސްފަރުވާއަށް ވަރަށްގިނައިން ގޮސްއުޅޭ ސަރަހައްދެކެވެ.

މެޑިކަލް ކޮލެޖް ސަރަހައްދުގައި ހިންގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ކަނާތު ފައި ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި ވަނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި އައިކާރެއް އަނިޔާވި އަންހެން މީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މި ހާދިސާގައި ކާރު ދުއްވި މީހާ  ފިލާފައިވާއިރު އިންޑިއާ ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.