Barca ge Raees raajje ah annan dhivehi sarukaarun dhauvathu dheefi - AO News Barca ge Raees raajje ah annan dhivehi sarukaarun dhauvathu dheefi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

5,931,674CONFIRMED
2,595,924RECOVERED
2,973,137ACTIVE
362,613DEATHS
1513CONFIRMED
242RECOVERED
1,269ACTIVE
5DEATHS
ބާސާގެ ރައީސް ރާއްޖޭއަށް އަންނަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ދައުވަތު ދީފި
7 މަސް ކުރިން

ފުޓުބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓީމު، ބާސާގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ރައީސް ޖޯސެފް މާރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަން ސަރުކާރުން ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ. ބާސާގެ ރައީސް އަށް ރާއްޖެ އަންނަން ދައުވަތު ދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ބާސާގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

Advt

Advertisement

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ބާސާގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ އިޝްތިހާރު ޖަހައިގެން، ސެލްޓަ ވީގޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ބައްލަވާލަން ބާސާގެ ކޭމްޕް ނޯއަށް ރޭ ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ބާސާގެ ރައީސް އާއި ކުރެއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެސްޓަ ވީގޯގެ ރައީސް ކާލޯސް މޮއުރީނިއޯ ވެސް ބައިވެރިވަޑައި ގެންވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށްވަނީ ލަ ލީގާގެ ސެލްޓަ ވީގޯގައި ސްޕޮންސާއެއް ޖަހާފަ އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއިން ސެލްޓާއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ތިން އަހަރު ދުވަހަށެވެ.