London gai Maabandu anhenaku maraalaifi - AO News London gai Maabandu anhenaku maraalaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

5,931,674CONFIRMED
2,595,924RECOVERED
2,973,137ACTIVE
362,613DEATHS
1513CONFIRMED
242RECOVERED
1,269ACTIVE
5DEATHS
ހޮނިހިރު ދުވަހު އަނިޔާވެރި ގޮތަކާސ ްމަރަލާފައިވާ ކޭލީމޭރީ
ލަންޑަންގައި މާބަނޑު އަންހެނަކު މަރާލައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު  ދުވަހު މާބަޑު އަންހެނަކު ލަންޑަންގައި މަރާލުމާ އެކީ  މިއަހަރު މިހާތަނަށް އެގައުމުގައި ހިނގި މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަދަދު 64 ކަށް އަރައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު3:30 ހާއިރު އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ކެލީމޭރީ ގެ ބަނޑަށް އަށް މަސް ވެފައި ވަނިކޮށް މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރުވަނީ 37 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ކޭލީމޭރީ މަރަލާފައިވާކަމުގެ ހަބަރު ލިބުމާއެކު އެމަޖެންސީ ސަރވިސަސް އިންވަނީ އެގެއަށް ގޮސް އޭނަގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު ސަލާމަތް ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތުއްތުކުއްޖާ ގެހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ޑެއިލީ މެއިލްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގިގޭގެ އަވައްޓެރިއަކު ޑެއިލީ މެއިލް އާވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައިވަނީ، އެރޭ ދަންވަރު އެގެއިން ވަރަށް ބާރު އަޑުފަށް ގަނޑެއް އިވުނުކަމަށެވެ. އަދި އިރުކޮޅެއް ފަހުން ފުލުހުންނާއި އަވަސްފަރުވާދޭ މީހުން އައިތަން ފެނުނު ކަމަށާއި އަދި އެމީހުން އައިތަނުން އެގެއިން ދުވެފައި ބޭރަށް ނިކުތް އެހެން އަންހެނަކު ހޭނެތިގެން މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނު މަންޒަރުވެސް އޭނައަށް ފެނުނު ކަމަށެވެ.

ލަންޑަނުގައި މިއަހަރު މިހާތަނަށް 64 މަރުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތި ވެފައިވާއިރު، ލަންޑަންގެ މޭޔާ ސާދިގް ޙާން އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމެއްގައި މިހާގިނަ މަރުގެ މައްސަލަތައް އައުމުން ޓްރަމްޕް ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ލަންޑަން ހަލާކުވަނީ މޭޔާ ސާދިގް ޙާން އާހެދިކަމަށާއި، އޭނަ އިސްތިއުފާދީފައި އާމޭޔާ އެއް މަގާމަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ތަހުޒީބު ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ލަންޑަނަކީ ވެސް  މީހުން މެރުގެ މައްސަލަތައް ގިނަ ގައުމެއްކަން ފާހަނގަކުރެ ވެއެވެ.