Roadhaige Badhige: Kulhi boakibaa - AO News Roadhaige Badhige: Kulhi boakibaa

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ރޯދައިގެބަދިގެ: ކުޅިބޯކިބާ

“ރޯދައިގެބަދިގެ” މިސެގްމެންޓްގައި ކޮންމެދުވަހަކު ގެނެސްދޭ ރެސިޕީއަށް މިއަދު ޚާއްސަކޮށްލަނީ ކުޅިބޯކިބާ ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް

Advt

Advertisement

ބޭނުންވަތަކެތި: 

2 ގަނޑު ވަޅޯމަސް

1 ޖޯޑު ހަނޑޫ ރާޅުކޮށް ފުނޑާފައިހުރި

4 ހިނަކދިފަތް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)

2 ގިތެޔޮމިރުސް(ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)

1 ޖޯޑު ފިޔާ

2 ލުނބޯ

1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އިނގުރު (ގާނާފައި)

ރީނދޫ (ކުލަހިފާވަރަށް)

ލޮނުކޮޅެއް (ރަހަލާވަރަށް)

1 3/4 ޖޯޑު ކާށި ހުނި

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް: 

ފިޔާ މިރުސް އަދި ހިނކަނދިފަތް އެއްކޮށް ރަހަނިކުންނަވަރަށް މޮޑެލާފައި މަހާއި ހުނި އަދި ބާކީ ހުތި ހުރިހާ ތަކެތި އެއްކޮށް މޮޑެލާފައި 4 ބައިކުޅަ 3 ޖޯޑް ފެންވެސް އަޅާލާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށް ލުމަށްފަހު ލޮނު ހެޔޮވަރުކޮށްލާފައި ޓްރޭގައި ތެޔޮހާކާލުމަށްފަހު ޓްރޭއަށް އަޅާލާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.