Finaluge fahu jaaga friends club hoadhaifi................. - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 11,288,976confirmed
  • 6,404,186recovered
  • 4,353,834active
  • 530,956deaths

Maldives

  • 2,435confirmed
  • 2,030recovered
  • 389active
  • 11deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 އަހރު ކުރިން

ހެޕީމާކެޓު ގޯދިއްޔާ ފުޓުސަލް ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ އެފްސީ ފްރެންޑްސް ކުލަބު ހޯދައިފިއެވެ. އެޓީމުން ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާހަގަ ކަށަވަރުކުރީ ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި 6-1 ލަނޑުން ޔަންގްވަންސް ބަލިކޮށް ގެންނެވެ.

Advt

Advertisement

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ފްރެންޑްސް ކުލަބުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 12 އިބްރާހީމް ފުރުގާނެވެ. އޭނާ ވަނީ މިމެޗުގައި 2 ލަނޑު ޖަހައިފައެވެ. ފްރެންޑްސް ކުލަބުގެ ބާކީ ލަނޑުތައް ޖަހައިފައިވަނީ މުޙައްމަދު ރިފްއަތާއި، ޙުސައިން ޝަރީފާއި، މުޙައްމަދު ޢިމްރާނާއި، އަޔާޒު އަޙުމަދެވެ. ޔަންގްވަންސްގެ ލަނޑު ޖަހައިދީފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ ޢަލީ ހައިސަމް އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ ޖޫން ތިންވަނަ ދުވަހުގެރޭގައެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށޭނީ އެރޭ 9:30 ގައެވެ. މި މެޗުވެސް ކުޅޭނީ މަރަދޫ ވެންބޮޅޮފިށި ސްޓޭޑިއަމުގައެވެ.