ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (އިބޫ) -- ފޮޓޯ ރާއްޖެ ޓީވީ:

އަޅުގަނޑަށް ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެއްވެސް މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ނުބުނާނެ- އިބޫ