English Edition
Dhivehi Edition

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާއި ހައިލީ ބޯލްޑްވިން އަށް ދަރިޔަކު ލިބެން އުޅޭ ކަމަށް ބީބާ ބުނެފިއެވެ. ‏

ހައިލީ ބަލިވެއިންކަން އިއުލާން ކުރީ، ހުދު ހެދުމެއްގައި ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯ ޖަސްޓިންގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

މިއީ މިދެމީހުންނާށް ލިބޭ އަލަތު ދަރިފުޅެވެ. ހައިލީ ވިހާނެ ދުވަހެއް ބުނެފައި ނުވާއިރު ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އޭނާގެ ބަނޑަށް 6މަސް ވެދާނެ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯރޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޖަސްޓިން ބީބާ ހައިލީ އާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނީ 5 އަހަރު ވަންދެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް އާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅެފައެވެ. ހައިލީ އާއި ޖަސްޓިން 2015 އިން 2016 އާދެމެދު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުމަށްފަހު ރުޅިވި ކަމަށް އަޑުފެތުރުނެވެ. އޭގެފަހުން އަލުން ގުޅި، ހައިލީ އާއި ޖަސްޓިން ކައިވެނި ކުރީ ފަހުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނުތާ އެންމެ 4 މަސް ފަހުންނެވެ. މި ދެތަރިން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ.