English Edition
Dhivehi Edition

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން އާރްޑީސީ އަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ފުލުހުންނާ އެކު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޓީމެއް ވެސް އާރުޑީސީގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނައިރު ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން އެއް މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އޮފީހުން ވަނީ ނެރެފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ