English Edition
Dhivehi Edition
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް 36،312 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އީސީ އިން ބުނީ މިހާތަނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 282،804 މީހުންގެ ތެރެއިން 36،312 ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 12.84 އިންސައްތައެވެ.

މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު 13،110 އަންހެނުން ވަނީ ވޯޓުލާފައެވެ. އަދި 23،202 ފިރިހެނުން ވަނީ ވޯޓުލާފައެވެ. މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ޖުމްލަ 586 ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު އެންމެ ފޮއްޓެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓުލުން ވަނީ ފެށިފައެވެ.