English Edition
Dhivehi Edition

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023 ގެ ވޯޓު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންގ މޭޓު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެމްބެ) ލައްވައިފިއެވެ.

ސެމްބެ ވޯޓުލެއްވީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި ފޮއްޓަކަށެވެ. އޭނާ ވޯޓު ލާން ވަޑައިގެންފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:15 ހާއިރުއެވެ.