English Edition
Dhivehi Edition

ގދ. ތިނަދޫގައި ބިދޭސިއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު މެންދުރުފަހު 1:30 ހާއިރު އެ ރަށުގައި ހުރި ގެއެއްގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. މަރުވެފައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނެކެވެ.

އެމީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.