English Edition
Dhivehi Edition
31 ޖެނުއަރީ 2020ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ (އެމްޑީޕީ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީ އިން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ

  • މުހައްމަދު މުސްތަފާ. ވިވިޑް ކ. މާފުށި
  • ސަލްމާން ރަޝީދު، މާފަރިވާގެ ކ. މާފުށި
  • އަބްދުﷲ ސައީދު، ވެލި ކ. ގުރައިދޫ
  • އިބްރާހިމް ޝާޒް، ހ. ތާޅަފިލިގެ/މާލެ

އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އަދި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކު އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އޮންނަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.