English Edition
Dhivehi Edition

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެ ޒުވާނާ ނިޔާވެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 6:46 ހާއިރު ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން އަދި އާއިލާއިން ވެސް ބުނެއެވެ.

އެ ޒުވާނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހަމަލާގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ މާފަންނު މުރަނގަ މަގުގައި ހުންނަ ކްރަސާ ނަމަކަށް ކިޔާ ކޮސްމެޓިކްސް ވިއްކާ ފިހާރައަކަށް ވަދެ ޒަހަމްކޮށްލާފައިވަނީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ.

ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކަށް ހަމާލާދިނުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި އެކަކު، ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހޯދުނު ހޯދުމުގެ މައްޗަށް ބަލައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ރޭ ދަންވަރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުން ދިނުން ގުޅިފައި ވަނީ ހަތަރު ގޭންގަކާ އެވެ.