English Edition
Dhivehi Edition

ކޮވިޑް-19ގެ ވޭދަނަތައް ހަލުވި ކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނާތީ އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ފޭދޫ މަރަދޫ ފޭދޫ މަރަދޫ އަދި ހިތަދޫ ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.
އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް ބަންދު ކޮށްފައިވާއިރު، އެރަށްތައް ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ވޭދަނަތައް އިތުރުވަމުން އަންނަތާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

1 ކޮމެންޓް
އޮގަސްޓް 28, 2021
Dhoga habara nileyfeleu